Loại máy ép: Máy ép thông thường. Hãng sản xuất: KHÁC. Bảo hành: Không bảo hành.510,000590,000


Máy ép trái cây MY300 quay tay cao cấp 1

 Máy ép trái cây MY300 quay tay cao cấp 2
Máy ép trái cây MY300 quay tay cao cấp 3
 Máy ép trái cây MY300 quay tay cao cấp 4
bếp nhà bạnMáy ép trái cây MY300 quay tay cao cấp 5Máy ép trái cây MY300 quay tay cao cấp 6

Máy ép trái cây MY300 quay tay cao cấp 7

Máy ép trái cây MY300 quay tay cao cấp 8

Máy ép trái cây MY300 quay tay cao cấp 9

Máy ép trái cây MY300 quay tay cao cấp 10

Máy ép trái cây MY300 quay tay cao cấp 11

Máy ép trái cây MY300 quay tay cao cấp 12

Nhận xét&Bình luận