Máy ép cam Thùng xanh khoảng cách tay cầm và đựng cam bi bắt vít cố định vắt không hết nước mà lại di chuyển không được ! Con cam thùng vàng la hàng xin khoang cách giua tay cầm va ép cam di chuyển được khi các bạn muốn vắt thật kiệt nước trái cam chỉ cần các bạn nới long con ốc chỗ để trái cam nâng lên một chút xíu la đươc roi750,000830,000Nhận xét&Bình luận